VIDEO

Wolfowitz advarer om et nyt 'Pearl Harbor' måneder før 9/11-angrebene.
Online-video: PAUL WOLFOWITZ's TALE PÅ WEST POINT I JUNI 2001.

Få måneder før 9/11 (6. juni 2001) holdt Wolfowitz en tale (se video ovenfor), som har fået flere amerikanere til at mene, at Wolfowitz havde en klar forudgående viden til hændelserne den 11. september 2001.

 

KILDER: http://www.youtube.com/watch?v=qTL_pt81KHw

+ http://www.jonesreport.com/articles/070207_wolfowitz.html

('Wolfowitz Warns of 'Surprise like Pearl Harbor' Months Before 9/11 Attacks')

--

PAUL WOLFOWITZ var hovedforfatteren i PNAC-tænketanken, der i september 2000 udgav PNAC-dokumentet "Rebuilding America's Defenses", hvori der stod skrevet, at den amerikanske befolknings opbakning til at føre krig i Mellemøsten og i Asien kun kan opnås, hvis der inden for USA's grænser sker et 'katastrofalt og katalyserende angreb' i samme størelsesorden, som Pearl Harbor angrebet på Hawaii den 6. december 1941.

 

Året efter udgivelsen af PNAC-dokumentet, kom katastrofen, da USA den 11. september 2001 ("9/11") blev angrebet.

 

Ikke nok med det. Den 6. juni 2001 - få måneder FØR 9/11 - holdt Paul Wolfowitz en åbningstale på militærakademiet West Point. En tale, hvori Wolfowitz med reference til Pearl Harbor angrebet i 1941 igen fokuserer på nye eventuelle overraskelsesangreb på USA.

 

TO PAS. Paul Wolfowitz har lige som Philip Zelikow, der var den daglige leder af 9/11-Kommissionen, både et amerikansk og et israelsk pas.

RELATERET:

BUSH / BIN-LADEN forbindelsen
De falske Osama bin Laden videoer
Olie-faktoren bag 9/11 og 'Krigen Mod Terror'
ZELIKOW - den akademiske hjerne bag 9/11?
Norman Mineta's vidnesbyrd for 9/11-Kommissionen.
David Ray Griffin i København: Skal sandheden afsløres eller skjules?
Professor David Ray Griffin om 9/11 og mainstream-pressen
Professor David Ray Griffin appellerer til Europa i interview i København
9/11 og det amerikanske imperium: Intellektuelle taler ud om 9/11.
Dr. David Ray Griffin: 9/11 og Nationalistisk Tro
Dr. David Ray Griffin forsøgt latterliggjort på Tucker Carlson Show
Dr. Niels H. Harrit & Dr. Steven E. Jones: Sprængstof i WTC-støv
Dr. Paul Craig Roberts ramt af 9/11-censur
Folk lærer om Falsk Flag Operation

DEN SUNDE SKEPSIS - Dansk 9/11-dokumentar produceret af Bellamondo

Dansk 9/11-bog: "11. september 2001 - Stadig ingen svar II", udgivet 15.01.2011.

Diverse 9/11-film med danske undertekster - se dem gratis online.
Mere Info

Wolfowitz advarer om et nyt 'Pearl Harbor' måneder før 9/11-angrebene.

I september 2000 - året før angrebene den 11. september 2001 - udgav tænketanken PNAC (Project of a New American Century) afhandlingen 'Rebuilding America's Defenses'.

 

I dette PNAC-dokument, der havde Paul Wolfowitz som hovedforfatter, står skrevet, at en ønsket opbakning til en øget militær indflydelse i Mellemøsten og i Asien kan tage meget lang tid at opnå - med mindre der inden for USA's grænser sker en katastrofal og katalyserende begivenhed i stil med Perl Harbor angrebet i 1941.

 

Et år senere, den 11. september 2001, indtraf 9/11 og blev "det nye Perl Harbor", som Wolfowitcz og PNAC-medforfatterne den 4. september 2000 efterlyste i PNAC-dokumentet.

 

Ikke nok med det. Få måneder før 9/11 - den 6. juni 2001 - holdt Wolfowitz en tale på West Point militærakademi (se video, t.h.), en tale, som har fået flere amerikanere til at mene, at Wolfowitz havde et klart forudgående kendskab til hændelserne den 11. september 2001.

--

Video: af 07. februar 2007 t.h..

Artikel. af 09. februar 2007; 'Wolfowitz Warns of 'Surprise like Pearl Harbor' Months Before 9/11 Attacks'

--


Video t.h. viser Paul Wolfowitz i juni 2001 holde en West Point åbningstale, hvori han med reference til Pearl Harbor angrebet fokuserer nye overraskelsesangreb på USA.

 

Wolfowitz illustrerede, bare måneder før de berygtede 9/11 angreb, at Pearl Harbor er interessant, fordi det var "forudset efter et forbløffende antal upåagtede advarsler og mistede signaler."

 

Videoen styrker kun de forsætlige planer fremsat 1 år før 9/11 af tænketanken Project of a New American Century (PNAC).

 

Wolfowitz bidrog med at føre pennen i tænketanken's september-2000-dokument, "Genopbygning af Amerika's Forsvar« ('Rebuilding America's Defenses'), som på side 51 fastslår et større behov en dramatisk militær opbygning:

 

"... Omdannelsen, selv om den medfører revolutionære forandringer, bliver sandsynligvis langvarig udeblivende en katastrofal og katalyserende begivenhed - som et nyt Pearl Harbor."

 


"Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor."

Wolfowitz's PNAC-dokument,

'Rebuilding America's Defenses',

4. september 2000


 

Pearl Harbor er nævnt igen senere i dokumentet i sin argumentation for ikke blot at accelerere militærudgifter, men også for at tilvejebringe opdateret, tidssvarende udstyr, køretøjer og skibe til søværnet ('the Navy').

 

"Uden et stringent program af eksperimenter for att undersøge karakteren af revolutionen i militære anliggender, som det refererer til krig på havet, står søværnet ('the Navy') måske over for et fremtidigt 'Pearl Harbor' - så uforberedt på krig i post-carrier æraen, som det var uforberedt på krig på tærsklen til carrier-tiden."

 

Denne tilslørede trussel bringer mindelser om en lang række af ikoniske falsk flag angreb på amerikanske skibe - herunder Maine-episoden ('Den Spansk-Amerikanske Krig') og Golfen af Tonkin ('Vietnam-krigen') - der, ligesom Pearl Harbor, også lancerede fortjenstgivende krige.

 

Under sit juni 2001 indlæg kommenterede Wolfowitz betydningen af sådanne uventede begivenheder:

 

"Militær historie er fuld af overraskelser, selv om få er lige så dramatiske eller mindeværdige som Pearl Harbor. Overraskelser sker så ofte, at det er overraskende, at vi stadig overraskes over dem."

 

I det mindste har Wolfowitz siden sin 1992-'Wolfowitz Doctrine' under George H.W. Bush opfordret til en kraftig omlægning af militære kapaciteter i en ensidig og forebyggende militær sikrig til løsning af verdenskonflikter - en militær sikring, der konsoliderer en amerikansk forrang i verdens orden og som sikrer amerikansk kontrol over Mellemøstens olie.

 

Et år efter målet - en militær optrapning - blev bekræftet i PNAC dokumenterne - som i vid
udstrækning er skrevet af medlemmer af Bush-administrationen - indtraf 9/11-'overraskelses'-angrebene.

 

Dermed kom Wolfowitz så hans drøm om en militær oprustning til at bære frugt -- herunder massive stigninger i budgettet, stigninger, der gik langt videre end selv den $ 100 mia stigning, som Wolfowitz ønskede et årti tidligere.

 

Husk, at præsident Bush havde ordrer på sit skrivebord til at indlede krigen i Afghanistan to dage FØR 9/11 (sic!), men Bush underskrev ikke før EFTER 9/11-angrebene (sic!).

 

Wolfowitz syntes at forvente, at en uventet krig var lige om hjørnet under hans juni 2001 tale (videoen øverst t.h.).

 

Han gik ind i nogle detaljer om tendensen hos regeringer til at komme ind i en
"rutinemæssig besættelsen af velkendte farer" - hvilket skulle forklare, hvorfor en mangfoldighed af
trusler og signaler kan blive overset og forhindre en forebyggelse af overraskelsesangreb som det, der
Pearl Harbor.

 

Han illustrerer den temmelige ironiske, historie om David Starr Jordan, som forudsagde - lige før
starten af Første Verdenskrig - at nationer ikke ville gå i krig i fremtiden, fordi bankerne ikke
ville finde dem (krigene, red.) rentable.

 

Næsten et århundrede senere, advarer Wolfowitz os om, at vi bør:

 

"bruge bakspejlet til at erstatte forventningernes fattigdom med foregribelse af det
ukendte og det usandsynlige.
"

Wolfowitz er lige som PNAC-medlemmet William Kristol blevet sammenlignet med den politiske filosof professor Leo Strauss, der mente, at det både kan være acceptabelt og nødvendigt at narre offentligheden. Paul Wolfowitz valgte University of Chicago i stedet for Harvard for at studere under Strauss, som holdt sit professorat dér.

 

Han gentog disse ord i de afsluttende bemærkninger i sin tale til West Point kandidater:

 

"Vær forberedt på at blive overrasket. Hav mod."

 

Nu i bekvemmelighedens bakspejl er det skræmmende at indse, at sådan en uventet krig hang og ventede lige over Wolfowitz's advarsel - det usandsynlige 9/11-angreb var lige rundt om hjørnet, og ja, der var
en tung atmosfære af upåagtede advarsler inden for efterretningstjenesterne frem til det overraskende angreb.

 

Med baggrund i Wolfowitz's tale, er der flere, som vil sværge på, at han havde forudgående viden til hændelserne den 11. september 2001.

 


Wolfowitz er lige som PNAC-medlemmet William Kristol blevet sammenlignet med den politiske filosof professor Leo Strauss, der mente, at det både kan være acceptabelt og nødvendigt at narre offentligheden. Paul Wolfowitz valgte University of Chicago i stedet for Harvard for at studere under Strauss, som holdt sit professorat dér.
--

 

 

SE HELE VIDEOEN ØVERST TIL HØJRE MED PAUL WOLFOWITZ's TALE PÅ WEST POINT MILITÆRAKADEMI FÅ MÅNEDER FØR 9/11.

--

 

 

 

KILDER: http://www.jonesreport.com/articles/070207_wolfowitz.html

("Wolfowitz Warns of 'Surprise like Pearl Harbor' Months Before 9/11 Attacks")

+ http://www.youtube.com/watch?v=qTL_pt81KHw

 

--

 


911avisen@911avisen.dk